Uppsala universitet

Systembeskrivning

Avdelningen för IT och inköps system för att hantera diverse "anslag", framför
allt driftavbrottsmeddelanden. Systemet är webbaserat och riktar sig till tre
olika "användargrupper":

  - skribenter (personal som administrerar anslagen)
  - publicerande system (portaler, RSS-läsare etc)
  - slutanvändare (studenter och anställda, människor)

De URLer som kan användas av andra system och slutanvändare är:

  / (alt. /index )    - se aktuella anslag per kategori (för människor)

  /aktuellt        - snarlikt ovan

  /aktuellt/rss?FILTER  - aktuella anslag i RSS-format, den huvudsakliga
               export-källan att användas av andra system
  /aktuellt/embed?FILTER - export för (äldre) system som "bäddar in" färdig
               HTML-kod i en annan sida
  /aktuellt/html?FILTER  - motsvarande men som (mer) komplett HTML-sida
               (fortfarande endast avsed för speciella system)

  FILTER är på vanlig CGI-form (arg=val&arg=val...) och består av minst en:

    cat_id=ID    där ID = kategori-index
    export=MARK   där MARK = särskilld exportmärkning

Vilka kategori-index resp. exportmärkningar som finns / används för vad kan
någon av skribenterna (anslagsadministratörerna) svara på.